Loading...
Szkolenia

Szkolenia z zarządzania czasem – korzyści

Szkolenia z zarządzania czasem – korzyści

Szkolenia z zarządzania czasem to jedne z najbardziej popularnych rodzajów w dzisiejszym świecie. Pędzący naprzód, stale się rozwijający, sprawia, że czasem przestajemy nadążać za jego tempem. Pojawia się stres i zniechęcenie z powodu piętrzących się obowiązków i pojawiających trudności. Jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych i nauczyć się racjonalnie gospodarować dobą, która ma jednak tylko 24 godziny, podpowie dobry trener prowadzący szkolenie.

Rodzaje szkoleń z zarządzania czasem

Szkolenia z zarządzania czasem można podzielić na trzy główne kategorie w zależności od odbiorców oraz sposobu prowadzenia zajęć. Są to szkolenia:

 • biznesowe lub prywatne – w zależności od tego czy skupiają się bardziej na rolach zawodowych, czy codziennych, osobistych czynnościach;
 • indywidualne lub grupowe – prowadzone w indywidualnym kontakcie z trenerem lub w zbiorze kilku osób;
 • stacjonarne lub online – możliwość uczestnictwa osobistego, bądź za pośrednictwem komputera z podłączonym Internetem;
 • jedno lub wielospotkaniowe – istnieją szkolenia zawężające tematykę do wybranego zagadnienia lub uczące przez dłuższy czas, z wykorzystaniem w praktyce nabywanych umiejętności oraz sprawdzaniem postępowania wprowadzanych zmian.

To, na ile dana osoba skorzysta z wybranej formy zależy od jej motywacji oraz zaangażowania w szkolenie. Bo tak naprawdę efekty zależą w największym stopniu od samych zainteresowanych. Czyli uczestników.

Szkolenia z zarządzania czasem – grupa docelowa

Główną grupą docelową szkoleń z zarządzania czasem są osoby, które mają poczucie dezorganizacji i chaosu w życiu osobistym czy zawodowym. Czasami osoba potrafi perfekcyjnie planować i realizować zadania w pracy a ma problem z codziennymi czynnościami domowymi. Może być też sytuacja odwrotna – idealna pani czy pan domu w pracy ma trudność z nadążaniem za terminami i organizacją swojej pracy. Niezależnie od wieku czy podejmowanych na co dzień roli społecznych funkcji czy stanowisk zawodowych każdy może wziąć udział w tego typu szkoleniu.

Ważne jest, by szkolenie z zarządzania czasem uczyły jak zarządzać sobą w tym czasie. Czas jest bowiem wartością względną i jako ludzie nie mamy możliwości kontrolowania go. Jednak z dużym powodzeniem możemy wpływać na nasze odnajdywanie się w tej przestrzeni.

Główne atuty szkoleń z zarządzania czasem

Szkolenia z zarządzania czasem przebyte efektywnie mogą przynosić następujące korzyści:

 • realizacja zadań odbywa się w krótszym czasie i z mniejszym nakładem energetycznym;
 • organizacja własnej pracy ulega znaczącej poprawie;
 • uzyskiwane efekty pracy stają się subiektywnie i obiektywnie lepsze;
 • zmniejsza się poziom stresu oraz poczucia chaosu i dezorganizacji codzienności;
 • zwiększeniu ulega motywacja (zwłaszcza wewnętrzna) oraz zadowolenie z podejmowanych działań;
 • zwiększa się chęć realizowania zadań z coraz wyższych poziomów trudności;
 • presji czasu w pracy zmienia się we wzrost jej wydajności;
 • zmniejsza się liczba pomyłek oraz konieczności poprawiania błędów;
 • następuje przyspieszenie osiągania celów zawodowych oraz prywatnych.