Loading...
Porady Podatkowe

Podatek od sprzedaży mieszkania – co trzeba o nim wiedzieć i jak go uniknąć?

Podatek od sprzedaży mieszkania – co trzeba o nim wiedzieć i jak go uniknąć?

W przypadku sprzedaży mieszkania lub udziału w nim, sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania, sprzedaży prawa do domu jednorodzinnego, a także prawa do wieczystego użytkowania gruntów, przed końcem upływu 5 lat, liczone od końca roku, w którym je kupiono (lub wybudowano ), naszym obowiązkiem jest zapłata podatku dochodowego w wysokości 19 %. Sprzedaż nieruchomości nie może być dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatek w wysokości 19% obliczany jest od zysku, co oznacza, że kwotę, uzyskaną ze sprzedaży, należy pomniejszyć o poniesione koszty.

Koszty jakie można zaliczyć do zakupu mieszkania lub jego wybudowania, to wszelkie wydatki, jakie zostały poniesione na podniesienie wartości danej nieruchomości, np. koszty remontu. Koszty te obliczane są na podstawie faktur VAT, opłat administracyjnych oraz innych dokumentów. W przypadku, gdy mieszkanie, które sprzedajemy, dostaliśmy w spadku, kosztem wówczas będzie kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Jak uniknąć zapłaty podatku?

Ustawowo z podatku zwolnione są zyski ze sprzedaży nieruchomości, która zostanie przeznaczona na własne cele mieszkaniowe. W przypadku gdy pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostaną w całości na nowe lokum, wówczas całość sprzedaży będzie zwolniona z podatku.

Do wydatków na własne cele mieszkaniowe zaliczamy: koszty poniesione np. na: zakup domu lub mieszkania, koszt poniesiony za nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania,a także kupienie działki pod budowę wlanego domu. Do tych wydatków można zliczyć również wydatki na remont, adaptację albo budowę własnego domu lub zakup mieszkania oraz raty kredytu z odsetkami. Aby skorzystać ze zwolnienia od zapłacenia podatku, należy pamiętać, że wydatki na własne cele mieszkaniowe trzeba ponieść w przeciągu dwóch lat, w którym sprzedaliśmy mieszkanie, czy inną nieruchomość lub udziały w niej (dwa lata liczone od końca roku, w którym dokonaliśmy sprzedaży).

Obowiązek podatkowy

Do końca kwietnia następnego roku należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację PIT 39. Należy w niej wykazać dochody z poprzedniego roku ze sprzedaży nieruchomości, podatek, a także dochody zwolnione z podatku z uwzględnieniem ulgi mieszkaniowej. W zeznaniu podatkowym wskazujemy zysk zwolniony z opodatkowania i nie ważne czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały już poniesione, czy dopiero będą po złożeniu zeznania.

Więcej o podatku od sprzedaży mieszkania dowiesz się ze strony: abanieruchomosci.pl