Loading...
Porady Podatkowe

Księgowość dla spółki z o.o. – na czym polega jej prowadzenie?

Księgowość dla spółki z o.o. - na czym polega jej prowadzenie?

Księgowość dla spółki z o.o. rządzi się szczególnymi prawami. Nie ma tu żadnej drogi na skróty – jedyną opcją jest prowadzenie pełnej księgowości. Osoby nie będące ekspertami nie zawsze mają jednak orientację, na czym to polega. Wyjaśniamy zatem, o co trzeba zadbać przede wszystkim i czy istnieją jakieś sytuacje, gdy możliwe jest zastosowanie uproszczeń w prowadzeniu ksiąg. Czy można zajmować się tymi sprawami samodzielnie?

1. Na czym polega prowadzenie księgowości spółki z o.o.?

2. Co obejmuje księgowość dla spółki z o.o.?

3. Czy warto samodzielnie prowadzić księgowość spółki?

Warto w tym miejscu podkreślić, jak bardzo różni się prowadzenie księgowości spółki z o.o. od uproszczonej księgowości w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z najmniej skomplikowaną formą rozliczania się z urzędem skarbowym. Przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zależności jest więcej.

Na czym polega prowadzenie księgowości spółki z o.o.?

Księgowość spółki można podzielić na formę pełną i uproszczoną. Pełna księgowość, jak sama nazwa wskazuje, zakłada realizowanie zadań księgowych całościowo, z uwzględnieniem szczegółowej ewidencji przychodów i kosztów, a także dokładnego wykazu majątku spółki. To najtrudniejszy, najbardziej skomplikowany sposób rozliczenia.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości pojawia się w przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek kapitałowych, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. To właśnie odróżnia jednoosobową działalność gospodarczą – w przypadku tej formy pełna księgowość jest konieczna dopiero w przypadku przychodu przekraczającego 2 miliony euro.

Co obejmuje księgowość dla spółki z o.o.?

Pełna księgowość spółki z o.o. siłą rzeczy obejmuje szeroki katalog działań. Poniżej znajdziesz charakterystykę części z nich.

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe składają się z pięciu elementów: dziennika, księgi głównej, księgi pomocniczej, zestawienia obrotów i sald oraz wykazu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

  • Przygotowywanie sprawozdań finansowych

Obejmuje bilanse, rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa, a także inne elementy sprawozdania finansowego przesyłane do KRS. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach mamy do czynienia z firmami, których sprawozdania finansowe są weryfikowane przez biegłych rewidentów.

  • Prowadzenie raportów kasowych

Raporty zbierają bardzo szczegółowe informacje obejmujące rachunek przepływów pieniężnych w firmie.

  • Rachunek zysków i strat

To element sprawozdania finansowego, w którym odnotowuje się dane na temat przychodów, kosztów, zysków, strat i obowiązkowych obciążeniach wyniku finansowego za każdy rok obrotowy (w danym sprawozdaniu zawsze za poprzedni i bieżący).

Czy warto samodzielnie prowadzić księgowość spółki?

W tym przypadku wypada udzielić odpowiedzi negatywnej. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, pełna księgowość to skomplikowany proces, wymagający dużej wiedzy, orientacji w przepisach i doświadczenia. Bez tego w zasadzie niemożliwe jest poprawne przygotowanie całej dokumentacji. Na dodatek przepisy związane z księgowością co jakiś czas się zmieniają, dlatego osoba, która nie ma z nimi styczności na co dzień, w zasadzie nie jest w stanie nadążyć za tą dynamiką. Odpowiedzialność za ewentualne błędy natomiast spoczywa na kierowniku jednostki.

Aby uniknąć przykrych konsekwencji, najlepszym pomysłem jest korzystanie z usług profesjonalnych biur rachunkowych. Zyskuje się wówczas pewność, że podejmowane czynności są zgodne z przepisami.