Loading...
Budownictwo

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić w celu sprzedaży działki rolnej?

Sprzedaż działki rolnej - jakie dokumenty sa potrzebne?

W poniższym artykule przedstawione zostaną wymagania formalne, niezbędne przy sprzedaży działki rolnej.  Na pierwszą chwilę temat może wydawać się dosyć abstrakcyjny i zniechęcający, jednak proces nie jest aż tak bardzo skomplikowany. Po przeczytaniu kilku porad nikt nie będzie miał trudności z wypełnieniem obowiązków formalnych.

Podstawowe informacje dotyczące działki rolnej takie jak  lokalizacja, umieszczone są w księdze wieczystej.  W związku z tym niezwykle ważne jest uzyskanie numeru księgi. Zawartość księgi wieczystej na wniosek możemy odczytać w  Sądzie Rejonowym, który swoim zasięgiem obejmuje naszą działkę lub mniej szczegółowo w – internetowym rejestrze ksiąg wieczystych. Odpis treści księgi wieczystej jest niezbędny przy zawarciu umowy kupna sprzedaży. Koniecznie wymaganymi dokumentami podczas sprzedaży  nieruchomości rolnej są dokumenty wydane na potrzeby sprzedaży działki przez Ewidencję Gruntów i Budynków. Dokumenty te to nic innego jak wyrysy oraz wypisy z Ewidencji Gruntów  mające na celu poinformować o wielkości powierzchniach lub dodatkowo spełnianych funkcjach – np. siedliskach ptaków, strefach buforowych. Ewidencję Gruntów znajdziemy w budynku Urzędu Gminy, Miasta lub w Starostwie Powiatowym.

Jakie dokumenty będą jeszcze potrzebne?

Pośród składanej dokumentacji musi znajdować się wypis z ewidencji gruntów odnośnie numery sprzedawanej nieruchomości. Dodatkowo załączyć należy oświadczenie o tym, że ziemia nie posiada żadnych obciążeń, w przypadku gdy obciążenia takie występują przedstawić należy opis a także rodzaj obciążenia wraz z dokumentem potwierdzającym. O jakich obciążeniach mowa ? m.in. o kredytach hipotecznych, dzierżawach ( do 300 ha) lub o egzekucjach sądowych. Nieco więcej załatwień będzie w przypadku zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości. Pobrać go można z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do notariusza po sporządzenie aktu

Musimy przygotować się, że notariusz na samym początku poprosi nas o przedłożenie kompletu kopii dokumentów, które potwierdzą stan prawny sprzedawanej nieruchomości rolnej. Niezbędne będzie również udostępnienie oryginałów dokumentów do wglądu.

Nadal nie wszystko jest jasne? Skorzystaj z Biura Pośrednictwa w handlu Nieruchomościami

Jeżeli nadal nie czujesz się na siłach aby samemu skompletować wymaganą dokumentację, możesz zlecić wykonanie takiego zlecenia do biura nieruchomości ABA. W takiej sytuacji musisz pamiętać, że konieczne będzie podpisanie umowy pośrednictwa. Niestety biura te nie są darmowe i pobierają najczęściej opłatę w formie prowizji od sprzedaży nieruchomości rolnej.