Loading...
Porady Podatkowe

Jak wypełnić i rozliczyć PIT 37?

PIT-37

Obowiązek składania deklaracji rocznych dotyczy wszystkich osób uzyskujących dochody z umów o pracę, działalności gospodarczej i najmu prywatnego. W zależności od sposobu uzyskiwania dochodów podatnik wybiera odpowiedni wzór deklaracji. Do złożenia PIT -37 zobowiązane są osoby, które uzyskały dochody z umów o pracę, zlecenia i o dzieło, oraz renciści i emeryci.

Zeznanie podatkowe PIT-37 rozlicza się na podstawie otrzymanych PIT-11 od firm. W deklaracjach PIT-11 są wykazane przychody, koszty oraz zaliczki na podatek dochodowy, które należy wykazać w części C.1. lub C.2. Natomiast do części D należy przenieść składki na ubezpieczenia społeczne, a do części F składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Sposób opodatkowania i skala podatkowa

PIT- 37 można rozliczyć indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba wychowująca samotnie dziecko. Jeżeli współmałżonek prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się kartą podatkową, ryczałtem lub liniowym podatkiem dla przedsiębiorców nie można skorzystać ze wspólnego rozliczania się

PIT-37 rozliczany jest według skali progresywnej. Oznacza to, że po przekroczeniu dochodu 85.528 zł podatek wynosi 32%. W takim wypadku osoby, które uzyskują dochody w różnych miejscach muszą się liczyć z dopłatą podatku.

Ulga na dzieci

Osoba rozliczająca dochody na podstawie PIT- 37 może skorzystać z ulgi na dzieci. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O, a wykazaną kwotę przenieść do pozycji 120 lub 121. Jeżeli kwota podatku nie wystarcza na pokrycie ulgi należy wypełnić część H. Jeżeli pracodawcy odprowadzali składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ulga będzie wypłacona do wykazanych w PIT-11 składkach.

Termin i sposób złożenia deklaracji

Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia. Zeznanie można złożyć osobiście w urzędzie, wysłać listem poleconym lub elektronicznie. Osoby, które nie posiadają klucza kwalifikowanego mogą skorzystać z opcji “dane autoryzowane”. Wpisując prawidłowe przychody z roku poprzedniego system umożliwi przesłanie deklaracji.