Loading...
Księgowość

Jak wygląda proces faktoringu? Krok po kroku

Jak wygląda proces faktoringu? Krok po kroku

Faktoring to coraz popularniejszy sposób na pozyskanie gotówki. Jest doskonałą alternatywą dla kredytu bankowego. Mogą z niego korzystać zarówno duże firmy, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Sprawdzamy krok po kroku jak wygląda ten proces.

Wybór faktora

Forma finansowania działalności, jaką jest faktoring, polega na przyśpieszeniu płatności za wystawioną kontrahentowi fakturę. Płatności tej dokonuje faktor, czyli wyspecjalizowana instytucja finansowa. Na początku przedsiębiorstwo musi więc zadecydować, z kim chce nawiązać współpracę. Ze względu na wielość podmiotów świadczących usługi faktoringowe, na rynku znajdziemy firmy świadczące usługi dla dużych korporacji, ale także dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Przy wyborze faktora należy wziąć pod uwagę wiele kryteriów, ale z pewnością, w pierwszej kolejności ważne będą koszty, które będziemy musieli ponieść – stanowią one prowizję faktora. Należy pamiętać, że wynagrodzenie faktora zależeć będzie głownie od poziomu ryzyka, jakie będzie on musiał wziąć na siebie w procesie wykupu wierzytelności. Z pewnością faktoring pełny – bez regresu będzie dużo droższym rozwiązaniem niż faktoring z regresem – inaczej niepełny. Wynika to m.in. z faktu, że przy faktoringu pełnym ryzyko faktora oparte jest wyłącznie na Twoim odbiorcy, którego faktor tak dobrze nie zna.

Równie ważny jest sposób w jaki będziesz zgłaszał kolejne faktury do wykupu dla faktora. Zadbaj o to, aby kontakt z faktorem był szybki – również telefoniczny. Kiedy będziesz potrzebował szybko wyjaśnić dane z kolejnej faktury, telefon pod którym faktycznie zgłosi się specjalista jest nieoceniony i może zaoszczędzić Ci masę czasu i pieniędzy. Zwykły e-mail się tutaj nie sprawdzi.

Kiedy określisz już typy faktur, które chcesz przedstawiać do wykupu, firma faktoringowa sprawdzi również Twoich kontrahentów, których faktury chcesz finansować w ten sposób. Po ustaleniu wszelkich formalności otrzymasz projekt umowę, w która powinna szczegółowo określać zasady współpracy.

Jak wygląda proces faktoringu?

Pierwszym krokiem do uzyskania przyspieszonej płatności za fakturę, jest jej wystawienie oraz przesłanie wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi lub dostawę towaru do firmy faktoringowej. Faktura taka nie różni się niczym od tych, które wystawiane są w normalnym obrocie gospodarczym, niemniej jednak należy na niej umieścić numer konta faktora, a nie firmowy. W następnym kroku firma faktoringowa analizuje fakturę pod kątem jej zgodności z zawartą wcześniej umową, co nie powinno zająć więcej niż 3-4h. Jeżeli wszystko się zgadza (kontrahent, termin płatności itp.), faktor zleca przelew na rzecz przedsiębiorcy. Pieniądze trafiają na konto następnego dnia, ale są również sposoby na to, by taką płatność przyspieszyć, co zwykle dokładnie reguluje umowa.

W przypadku faktoringu niepełnego, faktor przelewa jedynie uzgodnioną część kwoty, na którą opiewa faktura – zwykle do 80% wartości brutto, natomiast pozostałe środki otrzymamy dopiero po dokonaniu płatności przez kontrahenta. Jeżeli ten nie dokona płatności, przedsiębiorca będzie zmuszony zwrócić firmie faktoringowej otrzymane wcześniej pieniądze i egzekwować płatność od kontrahenta we własnym zakresie.

W przypadku faktoringu pełnego zwykle od razu otrzymujemy całą kwotę faktury, oczywiście po potrąceniu odpowiedniej prowizji faktora.

Kliknij i dowiedz się więcej na temat definicji faktoringu