Loading...
Porady Podatkowe

Jak uciec od podatku VAT?

Podatek VAT

Każdy VAT-owiec zobligowany jest do, w cyklu miesięcznym lub kwartalnym, wpłacania do urzędu skarbowego doliczonego do swoich usług czy produktów sprzedaży podatku VAT. Jednak jest kilka okoliczności, gdy VAT-owiec nie musi doliczać VAT-u i tym samym nie musi odprowadzać go do skarbówki.

Oto kilka z nich:

1. To sprzedaż usług na rzecz kontrahenta, który nie jest polskim podatnikiem. Faktura wystawiona dla kontrahenta z zagranicy nie zawiera ani stawki, ani kwoty VAT. W stosownej rubryce na fakturze wpisuje się “np”, to informacja, że ta transakcja nie jest opodatkowana w naszym kraju. Wykonaną sprzedaż oczywiście wpisuje się do deklaracji VAT, ale podatku się nie dolicza.

2. Przedsiębiorca, który jest właścicielem lokalu lub mieszkania, albo tylko dysponuje umową najmu lokalu czy mieszkania, może go podnajmować w ramach swoje działalności. Jeżeli lokal ten podnajmowany jest do celów mieszkaniowych, przedsiębiorca wystawiając fakturę nie dolicza VAT-u. Trzeba tylko pamiętać, że nie będzie można sobie odliczyć VAT-u z tytułu zakupów do tego tego lokalu.

Jeżeli w pewnym momencie przedsiębiorca zdecyduje się sprzedać dany lokal, może zastosować zwolnienie z VAT pod warunkiem, że od czasu wprowadzenia tego lokalu do firmy upłynęło co najmniej dwa lata. Jeśli wprowadzając mieszkanie do firmy przedsiębiorca odliczył VAT, to sprzedając je nadal jest ono zwolnione z VAT, ale jednocześnie należy dokonać korekty VAT.

3. Przedsiębiorca nie musi doliczać VAT-u do majątku sprzedawanego przez siebie, jeżeli ten majątek wprowadził do firmy jako wkład własny, na który nie miał faktury, np. samochód. Stosuje się wtedy stawkę “zw”. Ale pod warunkiem, że od czasu wprowadzenia do firmy tego majątku upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

4. Dana firma może mieć również przychód z tytułu wezwań do zapłacenia faktury lub odsetek od nieterminowo zapłaconych do niej faktur. Takie kwoty mogą wynikać z umowy pomiędzy kontrahentami lub reguluje je ustawa. Przedsiębiorca uzyskujący w ten sposób przychody nie wystawia na nie faktur, czyli nie musi doliczać do nich VAT-u.