Loading...
Budownictwo

Jak poprawić ciąg kominowy i zapobiegać ciągowi wstecznemu?

Jak poprawić ciąg kominowy i zapobiegać ciągowi wstecznemu?

Ciąg w kominie w pewnych warunkach ulega osłabieniu. Zdarza się również, że zmienia się jego kierunek. Aby temu zapobiec, należy zamontować nasady kominowe.

Jak powstaje ciąg w kominach?

Ciąg kominowy powstaje dzięki temu, że gęstość powietrza w atmosferze ma inną gęstość niż ta, która charakteryzuje powietrze w pomieszczeniach. Większa temperatura w pomieszczeniu sprawia, że gęstość powietrza wewnątrz jest mniejsza niż na zewnątrz, gdzie temperatura jest niższa. Takie warunki pozwalają na wypracowanie prawidłowego ciągu w kominie. 

Jak powstaje ciąg wsteczny (odwrócony kierunek ciągu)?

Podczas ciepłych dni temperatura powietrza na zewnątrz często jest wyższa niż ta wewnątrz pomieszczenia. Wtedy gęstość powietrza na zewnątrz nie może być odpowiednio większa. W takich warunkach powietrze przez kanał kominowy wpada do pomieszczenia. Takie zjawisko nazywamy ciągiem wstecznym.

Nie jest to jednak jedyna przyczyna odwracania ciągu w kominach. Zdarza się również, że ciąg wsteczny możemy zauważyć wtedy, gdy nie ma dopływu powietrza potrzebnego do spalania i wentylacji.

W wielu przypadkach za odwrócony ciąg w kominie odpowiada natura (szczególnie jest to zauważalne w przypadku wentylacji grawitacyjnej). Często jednak takie zjawisko jest konsekwencją błędów w projekcie lub w wykonaniu kominów i przewodów wentylacyjnych.

Jak poprawić ciąg w kominie?

Najlepszym rozwiązaniem służącym do poprawy ciągu w kominie jest zainstalowanie nasady kominowej. Taka nasada wykorzystuje wiatr do wytworzenia odpowiedniego ciśnienia w kanale kominowym. Tak uzyskana energia wytwarza mocniejszy ciąg w kominie i stabilizuje go. Wszędzie tam, gdzie występują zmienne warunki pogodowe, a co za tym idzie problemy z ciągiem kominowym, należy takie nasady kominowe zainstalować. Nie należy robić tego na własną rękę, jeśli się na tym nie znamy. Źle dobrana nasada oraz niewłaściwy montaż może osłabić ciąg, a nawet spowodować odwrócenie jego kierunku. W efekcie tego produkty uboczne spalania mogą przedostać się do pomieszczeń, co zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu osób przebywających wewnątrz.

Aby nasady kominowe spełniały swoje zadanie średnica przewodu dolotowego samej nasady nie może być zbyt mała. Nie powinno się również zmieniać kształtu przewodu bez wykorzystania odpowiedniego przejścia redukcyjnego. Cofanie się dymu nastąpi również wtedy, gdy nad kominem zawierającym kilka wylotów (np. spalinowy, wentylacyjny, dymowy) zamontujemy jedną nasadę.

Wybierając rodzaj nasady trzeba koniecznie zapoznać się z wszystkimi zaleceniami producenta dotyczącymi przeznaczenia i wydajności produktu.