Loading...
Porady Podatkowe

Jak na wysokość odszkodowania wpływa opinia niezależnego rzeczoznawcy samochodowego?

Jak na wysokość odszkodowania wpływa opinia niezależnego rzeczoznawcy samochodowego?

Starając się o odszkodowanie w wyniku stłuczki zawsze warto skorzystać z ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. Jednak większość firm ubezpieczeniowych korzysta z zatrudnionego przez siebie rzeczoznawcy. Czy to oznacza, że jest to dla nas gorsza opcja? Co do zasady rzeczoznawca, obojętnie przez którą stronę jest zatrudniony ma rzetelnie i bezstronnie ocenić szkodę oraz wycenić jej naprawę o ile jest możliwa. Dlaczego więc oferowane odszkodowanie przez firmę ubezpieczeniową jest niższe niż ocena niezależnego rzeczoznawcy?

Na czym polega praca rzeczoznawcy?

Rzeczoznawca musi być dobrze wykwalifikowany do swojej pracy. Nie wystarczy jedynie hobbystyczne śledzenie nowinek motoryzacyjnych. Taka osoba musi posiadać między innymi certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jedną z jednostek, które mają akredytację, oraz musi być wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych. Listę rzeczoznawców publikuje Ministerstwo Infrastruktury. Głównym zadaniem rzeczoznawcy jest wycena wartości pojazdu. Każde uszkodzenie wpływa na jego wartość. Ocenia on również poziom szkód powstałych w wypadku zdarzenia komunikacyjnego. Rzeczoznawca ocenia poziom szkód, obojętnie od rodzaju posiadanego ubezpieczenia.

Na jakiej podstawie rzeczoznawca dokonuje wyceny szkód?

W zasadzie sam proces wyceny szkód, a co za tym idzie wyliczenie wysokości odszkodowania jest bardzo prosty i przejrzysty. Każdy rzeczoznawca, niezależnie od tego czy pracuje z ramienia towarzystwa ubezpieczeniowego czy jest zatrudniony jako niezależny rzeczoznawca przez poszkodowanego wykonuje pracę w ten sam sposób.

Zawsze potrzebne są szczegółowe oględziny pojazdu i przygotowanie dokumentacji. W jej skład wchodzą m.in. zdjęcia pojazdu, dane szczegółowe, lista uszkodzeń. Należy też sprawdzić wartość samochodu przed oraz po szkodzie. Na tej podstawie jest sporządzony kosztorys napraw.

Dlaczego wyceny się różnią?

Niezależny rzeczoznawca samochodowy z firmy odszkodowawczej TB Ekspert przygotowując kosztorys nie pomija żadnych szkód, nawet tych najmniejszych i z pozoru niegroźnych. Ponadto do wyceny stosuje ceny oryginalnych części samochodowych, realne stawki warsztatów samochodowych i nie używa amortyzacji. Z tego powodu jego kosztorys może być wyceniony na wyższą kwotę niż odszkodowanie oferowane przez firmę ubezpieczeniową, dla której pracuje inny rzeczoznawca.

W zasadzie kosztorys wykonany przez niezależnego eksperta zawsze można przedstawić w firmie ubezpieczeniowej. Aczkolwiek nie ma ona obowiązku go uwzględnić. Jeśli różnice są naprawdę duże warto wystąpić na drogę sądową, gdzie biegły sądowy wyceni szkody i przedstawi je przed sądem, a ten wyda wyrok.