Loading...
Budownictwo

Górnictwo w Polsce

Górnictwo w Polsce

Polska węglem stoi. Od dawien dawna na ziemiach polskich z powodzeniem rozwijało się górnictwo. Już w epoce neolitu wydobywano na ziemiach polskich krzemionkę w Krzemionkach Opatowskich w województwie świętokrzyskim. Aktualnie, w Unii Europejskiej największą liczbę górników można spotkać właśnie w naszym kraju. Tutaj ten zawód od dawna cieszy się dużym szacunkiem społeczeństwa. Górnik w Polsce posiada również liczne przywileje i jest dość dobrze opłacany. Jednak polskie górnictwo, mimo, iż jest bardzo ważną gałęzią gospodarski, wspieraną i wspomaganą przez rząd, nie jest wolne od problemu spadku zatrudnienia oraz produkcji. Od 2007 roku liczba kopalń osiągnęła liczbę trzydziestu. Należy wspomnieć, że od czasów transformacji ustrojowej do dnia dzisiejszego zostało zamkniętych około czterdziestu kopalń.

Polskie okręgi górnicze

W Polsce wydobywa się między innymi: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropę naftową, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu. W średniowieczu, podstawową gałęzią polskiego górnictwa było wydobywanie soli. Na terenie Polski, w czasach współczesnych Śląsk wiedzie prym, jeśli chodzi o rozwój górnictwa. Polska Grupa Górnicza jest największym przedsiębiorstwem górniczym na kontynencie. Na Górnośląskim Okręgu Przemysłowym PGG posiada liczne kopalnie wydobywające węgiel kamienny. Spółka ta w wyniku podpisania porozumienia w kwietniu 2016 roku przejęła po Kompanii Węglowej jedenaście kopalni. Spółka dostarcza węgiel zarówno dla sektora energetycznego jak i odbiorcy detalicznego. Lubelskie Zagłębie Węglowe jest najmłodszym zagłębiem tego typu w Polsce. Zasoby węgla w tym rejonie szacuje się na ponad sześćset milionów ton.

Dekarbonizacja – co dalej?

Współcześnie w całej Unii Europejskiej zostają wprowadzone obostrzenia i restrykcje, które mają na celu zwiększenie ochrony środowiska naturalnego. Wobec czego w Polsce nastąpiła naturalna potrzeba przeprowadzania licznych badań naukowych, które pozwoliłby określić jakie produkty możemy uzyskać po przeróbce węgla, tak aby było one potrzebne w wielu sektorach gospodarki. Ponadto, należały zastanowić się w jaki sposób można dokonywać tego typu obróbki tak, by była ona opłacalna i nie generowała szkodliwych środowisku odpadów. Wraz z kwestią dekarbonizacji nasuwa się zasadnicze pytanie o inwestycje w nowe technologie wspierające nieubłaganie nadchodzące zmiany. Zwiększanie norm emisji dwutlenku węgla oznacza nakładanie licznych kar. Taki stan rzeczy jest nie dopuszczalny. Istnieje nadzieja na to, że znajdziemy pomysł na obróbkę węgla bez nadmiernej eksploatacji oraz zatruwania środowiska.