Loading...
Księgowość

Czym jest i do czego służy księga przychodów i rozchodów?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Czym jest KPiR?

Księga przychodów i rozchodów  należy do najpopularniejszych ewidencji, której używa się w szeroko rozumianej księgowości. Księgę tę stosuje się zarówno w stosunku do małych, jak i większych przedsiębiorców, zarówno dla tzw. VAT-ców.

Księga ta bowiem służy do ujmowania i rejestrowania wykonywanych operacji gospodarczych w formie uproszczonej księgowości. Umieszcza się w niej informacje odnoszące się do przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów handlowych, wydatki, na które należy rozumieć również wynagrodzenia dla zatrudnianych pracowników.

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR?

Do prowadzenia tej księgi są zobowiązane osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne, jak również spółki partnerskie. Księgę przychodów i rozchodów jesteśmy obowiązani założyć na dzień 1 stycznia, bądź na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Należy o tym pamiętać, gdyż kwestia tej księgi jest bardzo istotnym aspektem związanym z prowadzeniem działalności. W przeciwnym wypadku, podczas kontroli urzędu skarbowego, mogą nam zostać naliczone kary pieniężne za niedopilnowanie swoich ustawowych obowiązków, jako przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który zaczyna prowadzć KPiR w ciągu danego roku kalendarzowego jest zobowiązany prowadzić ją do 31 grudnia tego samego roku. Składa się ona z szesnastu kolumn, z których dwunasta i trzynasta kolumna jest przeznaczona na sumę wydatków. A ostatnia na uwagi końcowe. Księgę przychodów i rozchodów można również prowadzić w sposób elektroniczny. Natomiast, aby móc z tej możliwości korzystać należy posiadać pisemną instrukcję obsługi takiego programu, zapisywać dane na magnetycznych nośnikach informacji, a także zapewnić wgląd do w treści dokonywanych zapisów. Więcej o prowadzeniu KPiR możecie przeczytać na stronie: www.roscotax.pl/ksiegi-handlowe-przychodow-rozchodow

Kogo nie dotyczy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

Obowiązek prowadzenia KPiR nie odnosi się w stosunku do osób, które prowadzą księgi rachunkowe, zajmują się wykonywanie tylko usług dotyczących przewozu towarów i usług, pełnią zawód adwokata, opłacają podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, jak również w stosunku do rolników, który nie zatrudniają żadnych osób.