Loading...
Porady Podatkowe

Biegły rewident – „lekarz biznesu”

Porady dla przedsiębiorców

Każdy kto posiada własną firmę, a zarazem nałożony jest na niego obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, powinien zdawać sobie sprawę z istnienia zawodu biegłego rewidenta. Przyjęło się określać go mianem lekarza biznesu, a tytuł ten został nadany nie bez powodu.

Kwalifikacje audytora

Biegły rewident to inaczej audytor, a zarazem osoba wykształcona w dziedzinie rachunkowości. Decyzję o wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów, będącą formą potwierdzenia uprawnień zawodowych, podejmuje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. By zostać audytorem trzeba spełnić szereg obostrzonych kryteriów, gdyż jest to zawód zaufania publicznego. Niezwykle trudne i kosztowne egzaminy, zaświadczenie o niekaralności, nieposzlakowana opinia i przestrzeganie Kodeksu Etyki zawodowych księgowych to tylko namiastka z życia tych mistrzów rachunkowości.

Czym zajmuje się biegły rewident?

Jego podstawowym zadaniem jest kontrola księgowych. Jest on osobą niezależną, przychodzi „z zewnątrz” by obiektywnym okiem ocenić poprawność i rzetelność ksiąg rachunkowych. Tego rodzaju audyt może trwać w zależności od specyfiki, wielkości i poziomu skomplikowania działalności firmy od tygodnia do kilku miesięcy. Biegli Rewidenci na koniec swej pracy w danym przedsiębiorstwie sporządzają protokół, w którym wyrażają opinię na temat stanu księgowości firmy.

Oprócz powyższego zadania, audytor ma również kompetencje do prowadzenia doradztwa biznesowego. Po zapoznaniu się z sytuacją finansową przedsiębiorstwa udziela wskazówek zarządowi jak zwiększyć przychody czy optymalizować koszty. Stąd zwie się go tytułowym „lekarzem biznesu” – niczym doktor wkracza do chorego organizmu by zdiagnozować i uleczyć choroby, które niszczą jego kondycję. Kompletna wiedza z zakresu rachunkowości pozwala na nowo tchnąć życie praktycznie w każdy biznes. Jeśli chcesz się przekonać jak usprawnić działanie swojej firmy sprawdź jakie porady dla przedsiębiorców udzielają księgowi i biegli rewidenci, zastosuj je w praktyce i ciesz się sukcesem!